Les Nostres Vinyes

Les nostres vinyes

Les Vinyes

Les diverses parcel·les que tenim estan situades a diferents alçades, que van des dels 600 metres vora els 700 metres d'altitud, degut als grans desnivells que existeixen.

Les vinyes, un total de 6'27 hectàrees, estan emparrades. Les més velles tenen una mica més de 25 anys i la més jove va ser plantada l'any 2018

El sòl

Els sòls on trobem les sis parcel.les són molt diferents entre sí, sobretot pel que fa la seva textura i composició. Alguns són més argilosos, i d’altres tenen un percentatge més gran de sorra. Això fa que cada un aporti certes característiques a cadascuna de les varietats, fent que aquestes apareguin amb intensitat al vi final. La frescor és el denominador comú de tots els vins per la seva bona acidesa.


Les Varietats

Com a varietats negres es cultiven la Brocada, varietat insignia del celler i que genèticament ve del Trepat però que estava molt extesa al Pallars Jussà durant el segle passat, el Merlot i el Syrah.

I com a blanques hi ha el Muscat d’Alexandria, el Sémillon, el Riesling i el Macabeu.