Avis Legal

AVÍS LEGAL

Drets de Propietat Intel·lectual
Tots els continguts del website http://www.cellermiquelroca.com, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva del CELLER MIQUEL ROCA. C/Únic, S/N 25639 Sant Cristòfol de la Vall (Lleida) . Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de fer-se amb el consentiment previ dels responsables del CELLER MIQUEL ROCA.

Tractament de los Dades de Caràcter Personal
L’accés a alguns dels serveis que el CELLER MIQUEL ROCA ofereix a través de la seva pàgina web, implica la complementació de formularis de sol·licitud i el subministrament per part dels usuaris d’algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert a la Llei Orgànica de 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la informació personal recollida dels usuaris a través del website s’emmagatzema en bases de dades propietat del CELLER MIQUEL ROCA, que assumeix totes les mesures de seguretat per garantir la confidencialitat e integritat de la informació. Aquesta informació serà emmagatzemada i tractada pel CELLER MIQUEL ROCA amb la finalitat de prestar i informar dels seus serveis així com la de millores del seu website. En tots els formularis es senyala amb ‘*’ les entrades de dades obligatòries per aquesta finalitat.
Així mateix, qualsevol usuari podrà exercir el seu dret a l’accés, rectificació i, si ho desitja, cancel·lació de les dades de caràcter personal subministrades al CELLER MIQUEL ROCA, mitjançant comunicació escrita al CELLER MIQUEL ROCA, cellermiquelroca@gmail.com . Queda exclòs d’aquests recursos mides de seguretat on-line com encriptació de dades transmeses o ús de protocol SSL.

Garantia de l’anonimat en la navegació per la pàgina web
El CELLER MIQUEL ROCA realitza el seguiment i l’anàlisi estadístic del tràfic de visites al website amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d’un usuari concret.

Links
La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals (links) a altres pàgines web gestionades por tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és informar als usuaris d’altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser d’interès. El CELLER MIQUEL ROCA no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links i no gestionada directament per l’Àrea de Comunicació del CELLER MIQUEL ROCA.

Disponibilitat i Accessibilitat al lloc web
El CELLER MIQUEL ROCA no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a l’empresa. En la mida que sigui possible, el CELLER MIQUEL ROCA avisarà amb antelació de qualsevol tipus d’interrupció en el funcionament que pugui patir la pàgina web.

El CELLER MIQUEL ROCA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que la manca de disponibilitat de la pàgina web pugui causar als seus usuaris o clients